365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

BR.dk Privatlivspolitik (GDPR)

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit køb på BR.dk.

 

BR.dk er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre hjemmesider, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

 

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter din adfærd på BR.dk, herunder hvad du klikker på, hvilke varer du kigger på mv. (”Digital Adfærd”). Din digitale adfærd indsamles via cookies. Du kan læse privatlivspolitikken for cookies her.

 

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).


Du kan finde de øvrige vilkår / handelsbetingelser for køb på webshoppen her

 

Har du givet samtykke til direkte markedsføring, kan du finde privatlivspolitikken for direkte markedsføring her

 

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan kontakte os på: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din BR bruger, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside og levering af dine varer
 2. Videregivelse af oplysninger til fragtmænd med henblik på levering af dine varer
 3. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 5. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 6. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger, herunder aftale om køb af varer via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 2. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)

 

Hvis du logger på med en Salling Group Profil, behandler vi også til følgende formål:

 

 1. Deling af oplysninger om din BR bruger med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik
  • Herunder til brug for annoncering på digitale medier

 

Retsgrundlaget for denne behandling følger af:

 

 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

 

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger om dig til brug for din BR bruger, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt, mest købte varer mv.
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd indsamlet via cookies
 • Personalekort nr. (Kun medarbejdere)

Hvis du logger på med din Salling Group Profil, vil følgende oplysninger blive behandlet:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (mailadresse og kodeord)

Når du anvender et betalingskort på BR.dk, er det kun BRs PCI Certificerede samarbejdspartner Bambora, og ikke BR, som får adgang til dine betalingskortoplysninger.

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil.

 

 1. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Videregivelse til fragtmænd i forbindelse med levering af dine varer
 • Overladelse til IT leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

 

 1. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien
 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Alchemer LLC: Har hovedsæde i USA
 • Trustpilot A/S: der kan ske overførsel til USA og Australien
 • Facebook : Har hovedsæde i USA

 

 

Overførselsgrundlaget er:

Alle databehandlere listet ovenfor anvender standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

 

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Dit unikke-ID
 • Din købshistorik
 • Dokumentation for din accept af vores vilkår, betingelser, privatlivspolitikker mv.

 

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

  1. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

  1. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

  1. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

  1. Ret til indsigelse

Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

  1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Ændringer

 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.BR.dk.

 

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.