365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser til konkurrencer på Facebook
 

DISSE BETINGELSER GÆLDER I DET OMFANG, DER IKKE ER ANGIVET NOGET SÆRLIGT I DEN KONKRETE KONKURRENCEANNONCE. DET VIL SIGE, AT DISSE BETINGELSER GÆLDER SAMMEN MED DEN KONKRETE ANNONCEARTIKEL. LÆS DERFOR BEGGE GRUNDIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

 

Der udloddes i konkurrencen  det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

 1. Hvem kan deltage?

I de fleste tilfælde, kan kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, deltage i konkurrencen, med mindre andet er beskrevet. BR forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen. 

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. BR kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Hvordan vinderen findes er forklaret ved den specifikke konkurrence. Hvordan vinderen kontaktes med henblik på udlevering af præmien, fremgår også af den specifikke konkurrence.

Har vinderen ikke svaret inden den nævnte tidsfrist efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan BR kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

BR forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på såvel BR.dk som andre medier, som BR anvender.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

 

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er BRs ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

 

 1. Privatlivspolitik

Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik her

 

Konkurrencebetingelser til konkurrencer med fysiske kuponer
 

DISSE BETINGELSER GÆLDER I DET OMFANG, DER IKKE ER ANGIVET NOGET SÆRLIGT I DEN KONKRETE KONKURRENCEANNONCE. DET VIL SIGE, AT DISSE BETINGELSER GÆLDER SAMMEN MED DEN KONKRETE ANNONCEARTIKEL. LÆS DERFOR BEGGE GRUNDIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

 

Der udloddes i konkurrencen  det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

 1. Hvem kan deltage?

I de fleste tilfælde, kan kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, deltage i konkurrencen, med mindre andet er beskrevet. Børn kan derfor kun deltage med deres forældre. BR forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen.  Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. BR kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har leveret en korrekt udfyldt kupon. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Hvis kontakt ikke lykkedes på e-mail, vil vinderen kontaktes på det oplyste telefonnummer.

Har vinderen ikke svaret inden 21 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR første gang, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan BR kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

BR forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på såvel BR.dk som andre medier, som BR anvender.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

 

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er BRs ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

Evt. klager over konkurrencer skal rettes til BRs Kundesupport her.

 

 1. Privatlivspolitik gældende ved konkurrence i butik                                                                    

Denne privatlivspolitik dækker over vores behandling af dine personoplysninger, når du deltager i en konkurrence ved at udfylde en kupon, indleverer en tegning eller lignende i vores fysiske butikker.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i behandle dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder,  jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger herunder mail og tlf.nr.

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores samarbejdspartner i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier

 

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.