365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

PRIVATLIVSPOLITIK

FOR BR VIND ET ØNSKE FRA ØNSKEBOGEN KONKURRENCE

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  
Du finder vores kontaktoplysninger her: 

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

Mail: privacy@sallinggroup.com 
 
Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende.
 
Personoplysninger, vi behandler om dig ved deltagelse i konkurrencen


1. Formål og retsgrundlag for behandlingen
Når du deltager i konkurrencen om at vinde et ønske fra Ønskebogen behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Dit brugernavn og profilbillede på TikTok
  •  Din kommentar/interaktion til vores konkurrence-TikTok
  • Din alder og leveringsadresse, hvis du bliver udtrukket som vinder og skal modtage præmien
     

Vi behandler disse personoplysninger med det formål, at du kan deltage i konkurrencen, herunder for at vi kan udtrække en vinder og henvende os hertil.

Personoplysningerne bliver dermed behandlet, fordi vi har en legitim interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen, som du har valgt at deltage i. Vi vurderer, at vores interesse heri overstiger din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles til disse formål, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 
2. Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, som leverer services, software eller IT-løsninger, der muliggør afholdelse af konkurrencen. 
  • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af præmier og lignende.


Derudover skal du være opmærksom på, at TikTok behandler dine personoplysninger, når du bruger TikTok. Du kan læse mere herom i deres privatlivspolitik: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.
 
3. Overførsel af personoplysninger til tredjeland
I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:

  • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45,
  • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller
  • Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

 
4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Når formålet med behandlingen af dine personoplysninger er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til eller krav om fortsat behandling.

Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencen, indtil vinderne er fundet og konkurrencen er afsluttet.


Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da   
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  
 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 


Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.