365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

Star Wars™ konkurrence

Er du fan af Star Wars? Nu har du muligheden for at vinde seje LEGO® Star Wars™ æsker til en værdi af 6.999 kr.

Du kan deltage i konkurrencen i din lokale BR butik eller printe vores konkurrenceflyer her og aflevere i butikken.

Konkurrencen kører fra d. 16. april – 4. maj.

 

MAY THE 4TH BE WITH YOU!

Konkurrencebetingelser

Vind 1. Præmie: LEGO Star Wars™ Millennium Falcon™ 75192. 2. Præmie LEGO Star Wars™ AT-AT™ 75288. 3. Præmie LEGO Star Wars™ Poe Dameron's X-wing Fighter™ 75273

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.


1. Om konkurrencen:
Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om 1. Præmie: LEGO Star Wars™ Millennium Falcon™ 75192. 2. Præmie LEGO Star Wars™ AT-AT™ 75288. 3. Præmie LEGO Star Wars™ Poe Dameron's X-wing Fighter™ 75273, som udloddes i forbindelse med May the 4th kampagne. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.


Konkurrencen kører fra 16.04.2021 til 04.05.2021. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes tre vindere – dog senest den 05.05.2021 kl. 22:00.


Den heldige vinder modtager 1. Præmie: LEGO Star Wars™ Millennium Falcon™ 75192 til en værdi på 6.999 kr. 2. Præmie LEGO Star Wars™ AT-AT™ 75288 til en værdi på 1.399 kr. 3. Præmie LEGO Star Wars™ Poe Dameron's X-wing Fighter™ 75273 til en værdi på 899 kr. Præmien har en samlet værdi 9.297 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 3 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.


Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.


2. Hvem kan deltage?
Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.


3. Hvordan deltager du?
For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet i en af landets BR-butikker.
Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.


Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 04.05.2021 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.


4. Udvælgelse af vinder
Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet. Vinderen kontaktes på det oplyste telefonnummer, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 24 timer efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.
Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn, adresse og e-mail, videregives disse til LEGO, der står for yderligere kontakt til vinderen.


5. Afsluttende bestemmelser
BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.
Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.


Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.


BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.
Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med LEGO.

Privatlivspolitik - LEGO Star Wars

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 

Du finder vores kontaktoplysninger her: Salling Group A/S, CVR nr: 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand

Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

- Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderen

- Videregivelse af dine kontaktoplysninger til LEGO, såfremt du vinder, således de kan levere præmien til dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vores legitime interesse i behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn og telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: LEGO, CVR: 47458714

Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne: International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler og Microsoft Corporation - Databehandler. Som følge af denne support kan der ske overførsel af persondata til følgende lande uden for EU/EØS: International Business Machines Corporation (IBM) - Indien og Microsoft Corporation - USA. 

Overførselsgrundlaget er: IBM - EU - standardkontraktbestemmelser, jf. databskyttelsesforordningens art. 46. Microsoft EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderen af konkurrencen er fundet, hvorefter oplysningerne slettes/makuleres.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffter. 

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninegr til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.