365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

Konkurrencebetingelser

Vind et gavekort på 1000 kr. til BR

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort på 1000 kr. til BR, som udloddes i forbindelse med udfyldning af Klub BR spørgeskemaet. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører fra 13-07-2023 kl. 00.00 til 02-08-2023 kl. 23.59. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder – dog senest den 03-08-2023 kl. 16.00.

 

Den heldige vinder modtager et gavekort på 1000 kr. til BR, som kan indløses i alle BR-butikker. Præmien har en samlet værdi 1000 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 1 præmie til den anførte værdi. Gavekortet er gyldigt i 2 år fra d. 03-07-2023. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende, at indsamle besvarelser til spørgeskemaet og at markedsføre BR og Klub BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du angive din e-mailadresse, via det link der er sendt til dig i BRs nyhedsmail.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 02-08-2023 er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret på spørgeskemaet. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 5 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse krav mod BR.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre end BR.

 

 1. Privatlivspolitik – Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencen

Version: 21.06.2023

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os
 • Offentliggørelse af dit fornavn og dine udtalelser om BR til brug for markedsføring og branding af BR

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din relation til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Dit samtykke til at vi må offentliggøre og bruge dit fornavn og dine udtalelser om BR til branding og markedsføringsmæssige formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)Kategorier af personoplysninger

Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger om dig i forbindelse med ovenstående formål.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • E-mailadresse, køn og alder på dig og dine børn, region og antal børn
 • Eventuelle øvrige personoplysninger, du måtte inkludere i din besvarelse på det udsendte spørgeskema

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi anvender visse leverandører og databehandlere i forbindelse med afholdelsens af konkurrencen og den behandling af dine personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Det kan medføre, at vi i visse begrænsede tilfælde overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om følgende tredjelandsoverførsler:

 • Microsoft Corporation --> USA, Indien, Serbien og Kina
 • IBM --> Indien og Marokko

I tilfælde af overførsler til usikre tredjelande, f.eks. USA og Indien, er overførselsgrundlaget EU’s Standardkontraktbestemmelser (EU SCC), jf. databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c).

Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt-

Du kan læse den EU-Kommissionens side om Standardkontraktsbestemmelser her:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her:

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med konkurrencen, stammer alle direkte fra dig selv, da du har afgivet dem ved din deltagelse.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du alene har samtykket til at ville deltage i konkurrencen samt vores behandling af dine personoplysninger til dette formål, opbevarer vi dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du har samtykket til, at vi må bruge dine udtalelser afgivet i spørgeskemaet samt dit fornavn til branding og markedsføringsmæssige formål, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke hertil tilbage.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen, hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi må behandle dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

]Som spørgeskemaet er formuleret lige nu, så opfatter jeg spørgsmålet om køn, som rettet til den udfyldende forældres køn frem for barnets/børnenes. Er det korrekt?

Hmm, vi vil gerne både vide om man er mor eller far, og hvilket køn barnet har. Men det vigtigste køn er barnets, hvis der kan være noget med at man ikke ønsker at oplyse eget køn el.lign.