365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik

Vind 4 billetter til Børste Show
i Jyske Bank Boxen i Herning d. 23. marts 2024

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om 4 billetter til Børste Show,  som udloddes i forbindelse med at DR afholder Børste Show i Jyske Bank Boxen i Herning, d. 23. marts 2024, med salg af billetter gennem Billetlugen. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører fra 03.02.2024 kl. 06.00 til 18.02.2024 kl. 00.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder – dog senest den 26.02.2024 kl. 12.00.

 

Den heldige vinder modtager 4 billetter til Børste Show. Præmien har en samlet værdi 600 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 1 præmie til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du trykke på knappen i den nyhedsmail du har modtaget fra Klub BR. Her indtaster du din e-mailadresse og trykker OK, og så er du med i konkurrencen.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 18.02.2024 kl. 00.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn, adresse og e-mail, videregives disse til Billetlugen, der står for yderligere kontakt til vinderen.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med Billetlugen.

 

 

 

 

Privatlivspolitik for konkurrencen ”Vind 4 billetter til Børste Show”[ACLK1] 

Version: [17.01.2024][AK2] 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr.: 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand[ACLK3] 

Salling Group portal til henvendelser vedr. denne politik: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 1. Deltagelse i konkurrencen

2.1. Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger som led i konkurrencen med det formål at administrere din deltagelse og konkurrencen, herunder for at kunne kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder:

 • Navn
 • E-mail

Vi foretager denne behandling, fordi det er nødvendigt, for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen for derved at brande og promovere os, jf. persondataforordningens art. 6(1)(f).

2.2. Modtagere eller kategorier af modtagere[ACLK4] 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere for at administrere din deltagelse i konkurrencen:

 • Vores samarbejdspartner i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier og fragtfirma

 

2.3. Opbevaring af dine personoplysninger[ACLK5] 

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderen er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 [ACLK1]Vær opmærksom på, at privatlivspolitikken skal tilpasses den enkelte konkurrence. Der skal tages konkret stilling til hvert af punkterne.

Dette kan slettes, hvis der er tale om en konkurrence med en kort løbetid.  [AK2]

Er det modsat sandsynligt, at der kan ske en opdatering af konkurrencen og behandling af personoplysningerne i forbindelse med konkurrencen, så bør der være en oplysning om dato for privatlivspolitikken/versionering.

 [ACLK3]Hvis anden juridisk enhed i koncernen afholder konkurrencen:

Indsæt fulde navn inkl. selskabsforkortelse samt kontaktoplysninger for den juridiske enhed som står for den pågældende konkurrence

 [ACLK4]I de tilfælde, hvor vi ved indsamlingen véd, at personoplysningerne skal videregives til andre end interne folk – dvs. fx en samarbejdspartner for konkurrencen – skal vi også oplyse kunden herom.

 [ACLK5]Hvis ikke vi kan sige, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne I måneder, år eller ved anden tidsangivelse, så skal vi I stedet for oplyse om kriterierne for opbevaringsperioden.

 

Vi må som udgangspunkt kun opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt ift. det formål, som vi har oplyst om under pkt. 2.1.

 

Det vil sige, det er det klare udgangspunkt, at oplysninger man bruger til at administrere og afholde konkurrencen skal slettes efter konkurrencen er afholdt.

Hvis man fx skal bruge 2 uger længere end forventet, fordi de første udpegede vindere ikke har svaret, så er det ok, da konkurrencen reelt ikke er færdig/afholdt endnu.