Vilkår – Club BR

Et Club BR-medlemskab er gratis og åbent for alle over 18 år. Club BR ejes af TOP-TOY A/S, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, CVR-nr. 10 83 92 38 ("TOP-TOY").

For at blive medlem af Club BR skal du give TOP-TOY samtykke til at i) sende dig markedsføringsmateriale, ii) indsamle og behandle dine persondata. Vilkårene for afsendelse af markedsføringsmateriale samt indsamling og behandling af persondata er forklaret nærmere i disse vilkår.

 

Markedsføringsmateriale

Ved at acceptere disse Vilkår giver du samtykke til, at TOP-TOY og selskaber i TOP-TOY-koncernen (en samlet oversigt over koncernselskaber kan ses her www.top-toy.com/companystructure/) må sende dig:

 

 1. SMS, MMS, E-MAIL, PUSH-MEDDELELSER OG ALMINDELIG POST med
 2. markedsføringstiltag vedrørende produkter, der til enhver tid sælges i TOP-TOYs fysiske butikker og onlinebutikker, herunder legetøj, udstyr til udendørs leg, dragter og kostumer, interaktivt legetøj og andre legetøjsrelaterede produkter, spil og elektronik,
 3. oplysninger om kampagner, udsalg, tilbud, konkurrencer, arrangementer og andre markedsføringstiltag fra TOP-TOY vedrørende ovennævnte produkter samt
 4. nyheder og praktiske oplysninger om TOP-TOY.

 

Du kan til enhver tid afmelde fremtidigt markedsføringsmateriale ved at følge instrukserne for den pågældende kommunikationskanal.

 

Behandling af persondata

Ved at acceptere disse Vilkår giver du samtykke til, at TOP-TOY må indsamle og behandle dine persondata som beskrevet nedenfor.

TOP-TOY er dataansvarlig for dine persondata.

For at kunne sende dig ovennævnte materiale beder vi dig om at afgive visse persondata, f.eks. navn, kontakt- og familieoplysninger, alder og køn. Vi kan også bede dig om at afgive oplysninger om dine præferencer og interesser.

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne sende dig markedsføringsmateriale, der er særligt relevant for dig. Vi kan kombinere disse andre oplysninger med oplysninger fra tredjepartsdataformidlere om dine præferencer, interesser og køb, så vi bedre kan målrette vores markedsføringsmateriale til dig. Vi indhenter kun sådanne oplysninger fra tredjeparter, der lovligt må videregive disse data til os.

Det tilsendte markedsføringsmateriale kan være udvalgt på baggrund af den automatiske behandling af dine persondata med henblik på at vurdere, analysere og forudsige dine personlige præferencer og interesser og dermed målrette vores markedsføring til dig.

Vi behandler også dine persondata til statistiske formål og til at formidle vores tjenester, til at kontakte dig og til at sende dig en påmindelse om eventuelle uafsluttede køb i vores webshop samt til andre markedsføringsrelaterede formål.

Vi kan dele dine persondata med andre selskaber i TOP-TOY-koncernen (en samlet oversigt over koncernselskaber kan ses her www.top-toy.com/companystructure/), så disse selskaber kan behandle dine persondata til de i disse Vilkår anførte formål.

TOP-TOY giver tredjepartsdatabehandlere og andre selskaber i TOP-TOY-koncernen instruktion og tilladelse til på dine vegne at behandle dine persondata til ovenstående formål, herunder fremsende nyhedsbreve, lagre dine persondata på eksterne servere, analysere statistikker og præsentere markedsføringsmateriale, der er relevant for dig. Vi tilsikrer til enhver tid, at sådanne databehandlere har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så behandlingen af dine persondata altid sker i overensstemmelse med gældende lov.

Hvis TOP-TOY-koncernens selskaber eller databehandlere er etableret i et tredjeland, der ikke sikrer persondata samme grad af beskyttelse som i EU, sikrer vi, at der før dataoverførslen er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine persondata.

Dine persondata opbevares fortroligt af TOP-TOY, TOP-TOY-koncernens selskaber og dennes godkendte databehandlere.

Vi videregiver ikke dine data til tredjeparter, medmindre vi har tilladelse hertil eller er forpligtede ifølge gældende lov.

Vi behandler dine persondata, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovennævnte formål. Vi sletter dine data, hvis du anmoder om det, og såfremt der ikke er andre juridiske årsager til behandling.

Du har til enhver tid ret til at anmode om at få oplyst i hvilket omfang, vi har gemt persondata om dig. Desuden kan du i henhold til gældende lov have ret til at få dine persondata ændret og/eller slettet eller begrænset. Du har også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen og ret til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker ikke lovligheden af databehandling, der er baseret på samtykke givet før tilbagetrækningen heraf.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte TOP-TOY på kundeservice@br.dk.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, København K eller pr. e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

Fordele ved et Club BR-medlemskab

Som medlem af Club BR bliver du tilbudt forskellige Club BR-medlemsfordele, som er beskrevet nedenfor og på BR.dk/kundeservice/vilkaar.

 • Sparemærker

Du modtager ét sparemærke for hver 50 kr., du køber for. 

Hvert sparemærke har en værdi af 1 kr. og kan indløses i fysiske BR-butikker i Danmark i forbindelse med køb. Club BR mærker kan ikke byttes til kontanter eller køb af gavekort.

TOP-TOY forbeholder sig ret til at undtage udvalgte produkter og udvalgte kampagner fra tildelingen af sparemærker. Gavekort giver ingen sparemærker.

Det er dit eget ansvar at samle og bruge dine sparemærker.

 • Særtilbud og arrangementer

Du vil løbende modtage særtilbud og invitationer til forskellige arrangementer. Du vil blive informeret om disse i markedsføringsmateriale.

 • Fødselsdagsgave

Børn, der er registreret under dit Club BR-medlemskab, bliver hvert år tilbudt en gave på deres fødselsdag.

Barnet kan vælge mellem udvalgte Club BR-fødselsdagsgaver. Gavens værdi varierer afhængigt af gaven, og værdien er ca. 30 kr.. Gaven kan hentes i en BR-butik to uger før og efter barnets fødselsdag.

 

Ændringer i Vilkårene

TOP-TOY forbeholder sig med en måneds forudgående skriftlig meddelelse ret til i) at ændre disse Vilkår og fordele og/eller ii) opløse Club BR.

 

Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Club BR ved at kontakte os på kundeservice@br.dk. Som medlem af Club BR er det dit eget ansvar at bruge optjente sparemærker. Ved opsigelse af dit medlemskab forbeholder TOP-TOY sig ret til at annullere eventuelle ubrugte sparemærker.

 

Opsummering

Ved at klikke på acceptér-knappen nedenfor bekræfter jeg at have læst, forstået og accepteret ovenstående oplysninger, og jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til:

 • at modtage elektronisk markedsføringsmateriale fra TOP-TOY og andre selskaber i TOP-TOY-koncernen i henhold til ovenstående indhold, samtykke og kommunikationskanaler
 • behandling af mine persondata som forklaret ovenfor, herunder men ikke begrænset til
 • samkøring af persondata afgivet af mig selv med persondata indsamlet af tredjeparter med henblik på behandling af persondata til profilering og målrettet markedsføring
 • automatiseret beslutningstagning angående det markedsføringsmateriale, jeg modtager.