2. BR og sikkerhed

2.1. Sikker leg

Børnenes sikkerhed kommer altid først.

Vi integrerer sikkerhed i hele produktets livs cyklus. Alle vores produkter er grundigt testet, så vi ved, de er sikre at lege med, og vores legetøj overholder selvfølgelig altid alle relevante EU- og nationale sikkerhedsregler. Hvis legetøjet indeholder kemikalier og for nogle typer legetøj for børn under tre år, sætter vi endnu højere standarder for os selv, end EU gør i legetøjsdirektivet.

Vi støtter meningsfuld og ambitiøs lovgivning om legetøjssikkerhed. Derfor deltager vi i Den Europæiske Standardiseringsorganisations arbejde med standarder inden for legetøj (CEN, TC, 52) og er medlem af Dansk Standard. På den måde er vi med til at støtte gode og meningsfulde sikkerhedsregler.

Læs mere her.

2.2. Sådan tester vi vores legetøj

Vi tester vores produkter, så vi ved, de ikke går i stykker, når glade børn leger med dem, og så de ikke kommer til skade med legetøjet.

For at sikre, at vores produkter ikke går i stykker, når glade børn leger med dem, eller kan komme til skade med legetøjet, kan vi f.eks.:

 • trækteste legetøj med en styrke/vægt på 9 kg for at sikre, at små dele ikke kan rives af legetøjet og potentielt set udgøre en kvælningsfare for barnet,
 • styrketeste legetøj for at sikre, at det ikke går i stykker eller kollapser fra glade småbørns hårdhændede behandling af legetøjet, En dukkeklapvogn testes f.eks. med en vægt på 50 kg.
 • vædeteste legetøj i 4 gange 4 minutter for at sikre, at limede dele ikke falder af legetøjet, og malingen ikke går i opløsning,
 • faldteste legetøjet fra 85 cm højde
 • lydteste legetøj, der laver lyde, for at sikre, at det ikke kan beskadige barnets hørelse, når det leger med legetøjet,
 • Test for små dele Den største fare for børn under tre år er små dele. Vi sørger for, at intet legetøj til børn under tre år indeholder små dele, som et nysgerrigt lille barn kan sluge.
 • Brændbarhed Vi tester brændbarheden i produkter såsom bamser og udklædningstøj meget grundigt. En hat eller en paryk skal selvslukke inden for to sekunder, før vi sikkerhedsgodkender det.

Læs mere og se et eksempel på en mekanisk sikkerhedstest her.

2.3. Kemisk sikkerhed

Vi sørger for, at vores legetøj ikke indeholder kemikalier, der er skadelige for børn.

Alle ingredienserne er vurderet meget nøje og skal godkendes af vores produktsikkerhedsteam, før legetøjet kan sælges i vores butikker.

Vi opstiller vores egne, supplerende krav på områder, hvor vi ikke synes, at lovgivningen yder tilstrækkelig beskyttelse over for børnene.

 • Ingen af vores produkter indeholder mere end 0,1 % "særligt problematiske stoffer".
 • Intet af vores legetøj indeholder ftalater.
 • Ingen af vores produkter indeholder propylparaben, butylparaben, isopropylparaben eller isobutylparaben, da de stoffer menes have en hormonforstyrrende virkning.
 • Ingen af vores drikkeflasker eller madkasser indeholder BPA.
 • Vi tester vores produkter meget nøje for formaldehyd.
 • Vores farver, maling, modellervoks og legetøjskosmetik indeholder aldrig konserveringsmidler, som er kendt for at være problematiske for allergikere.
 • Med væske og pulver, som et lille barn kan finde på at spise, har vi besluttet, at vi kun bruger materialer, der er sikre nok til, at barnet kan spise hele legetøjet og ikke få nogen særlige symptomer af det. 

Særligt problematiske stoffer 

Vi sælger ikke legetøj, der indeholder mere end 0,1 % særligt problematiske stoffer.

Særligt problematiske stoffer er kemiske stoffer, der er uønskede i produkter, fordi de har alvorlig og ofte uoprettelige effekt på menneskers helbred eller miljøet. Særligt problematiske stoffer kan f.eks. være de tre ftalater - DEHP, DBP og BBP. EU har identificeret en række særligt problematiske stoffer, som er anført på en såkaldt kandidatliste, der løbende opdateres, og vi læser naturligvis listen omhyggeligt.

Ftalater 

Vi tillader ingen brug af ftalater i vores legetøj.

Ftalater kan f.eks. bruges i legetøj til at gøre PVC blødere og mere fleksibelt. Tre ftalater - DEHP, DBP og BBP - er forbudt i alt legetøj, fordi de er mistænkt for at have en hormonforstyrrende virkning, og tre andre ftalater - DINP, DIDP og DNOP - er forbudt i legetøj, der er mindre end 5 cm på det smalleste sted, fordi børn kan finde på at putte legetøjet i munden.

Parabener

Parabener er konserveringsmidler i kosmetikprodukter og andre væsker (f.eks. maling) og holder bakterier og svampesporer væk, der ellers ville fordærve produktet, og de kan medføre eksem.

Ingen af vores produkter indeholder propylpraben, butylparaben, isopropylparaben og isobutylparaben, fordi de mistænkes for at have en hormonforstyrrende virkning på mennesker.

For at undgå, at bakterier og svampesporer udvikler sig i vores produkter (det kan f.eks. være ansigtsmaling) har vi valgt at bruge sikrere konserveringsmidler, bl.a. parabenerne metylparaben og ethylparaben. Ifølge EU's Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF) udgør netop de to parabener ingen risiko, når de bruges i produkter.

BPA

I Danmark er BPA ikke tilladt i produkter, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, og som er designet til 0-3-årige børn.

Vi gør mere, end reglerne foreskriver, for vi tillader ikke BPA i produkter, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, uanset aldersgruppen. Derfor indeholder ingen af vores madkasser eller drikkeflasker BPA.

Alt vores legetøj overholder den strikse grænse, der ifølge legetøjsdirektivet gælder for BPA.

Formaldehyd 

Tekstiler og trælim kan frigive formaldehyd. Vi stiller strengere krav end lovgivningen vedrørende frigivelse af formaldehyd fra legetøj og tekstiler.

Konserveringsmidler 

Det kan ind imellem være nødvendigt at bruge konserveringsmidler i legetøj. Det gælder f.eks. legetøj som maling og modellervoks, som indeholder væsker. Mange konserveringsmidler kan forårsage problemer, f.eks. allergi eller frigivelse af formaldehyd. Vi kontrollerer indholdsstofferne i væskerne i vores legetøj for at undgå disse problemer, og vi stiller højere krav end lovgivningen.

2.4. Mærker og symboler på vores legetøj

Her kan du se en oversigt over de forskellige certificeringer, vi bruger i overensstemmelse med lovgivningen og de gældende regulatoriske krav.

0-3-års-symbolet 

Vi bruger symbolet til at vise, at legetøjet ikke er egnet til børn under tre år, da der er fare for, at små dele kan sætte sig fast i luftvejene, eller at lange ledninger eller snore kan kvæle barnet, eller at barnet kan komme til skade med legetøjets skarpe kanter.

Det europæiske CE-mærke

Legetøj skal ifølge loven mærkes med CE-mærket. CE-mærket er en garanti fra producenten om, at produktet opfylder de strikse regler i EU's legetøjsdirektiv. EU har nogle af verdens strengeste regler om legetøjssikkerhed, og producenten skal udføre kemiske, fysiske, mekaniske, elektriske og hygiejne-tests af legetøjet, før det kan CE-mærkes.

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Hvis et produkt er FSC®-mærket, betyder det, at det er fremstillet af træ eller papir, som du med ren samvittighed kan købe: I en FSC®-skov fælder man kun så meget træ, som skoven selv kan reproducere. Samtidig garanterer FSC®-mærket, at dyre- og planteliv beskyttes, og at folk, der arbejder i skoven, er uddannet, har ordentligt sikkerhedsudstyr og modtager en god løn.

Vores SPIRE-produkter er fremstillet af FSC®(N002277)-certificeret træ.

Du finder mere information her: https://ic.fsc.org/index.htm.

Oeko-Tex®

Oeko-Tex-mærket er et verdensførende sundhedsmærke for tekstiler og er kundernes garanti for, at et produkt er blevet testet for skadelige stoffer i henhold til Oeko-Tex®-standarden. Det betyder ikke, at stoffet er økologisk. Kontrollen omfatter stoffer, som er reguleret ved lov eller er sundhedsskadelige. Du finder mere information her: https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

De Oeko-Tex®-certificerede produkter, vi sælger i vores butikker, er produkter som f.eks. sengetøj, håndklæder og vaskeklude. Det er dog ikke alle produkter i de kategorier, der er Oeko-Tex®-certificerede. Hvis et produkt er Oeko-Tex®-certificeret, fremgår det af produktoplysningerne.

2.5. Ofte stillede spørgsmål

Indeholder jeres legetøj kemikalier, som er skadelige for mit barn? Find svarene på disse og mange andre spørgsmål her.

Er der meget farligt legetøj på markedet?

Ja og nej.

Vi bruger mange ressourcer på at sørge for, at det er sikkert at lege med det legetøj, vi producerer og sælger. Som forælder kan man hjælp sit barn til at lege sikkert ved altid at købe legetøj fra pålidelige forhandlere, vælge det rette legetøj, sørge for, at det bruges som påtænkt, overvåge børnenes leg og holde mindre børn væk fra legetøj, der er tiltænkt ældre børn.

Er det farligt at lege med legetøj, der indeholder PVC?

Nej.

PVC opfylder alle sundheds- og sikkerhedsstandarder. Materialet er blevet brugt i mere end 40 år, og da det er et af de mest gennemtestede materialer i verden, kan vi med sikkerhed sige, at det ikke er skadeligt for børn at lege med legetøj, der indeholder PVC.

Den risiko, der er knyttet til PVC, har intet at gøre med selve materialet, men med andre materialer, der nogle gange kan være tilføjet PVC. Førhen brugte man tit ftalater i PVC til at gøre materialet mere fleksibelt, men da man nu mener, at ftalater kan virke hormonforstyrrende, har man udviklet nye og sikre alternativer i stedet.

Vi bruger PVC i nogle af vores dukker, actionfigurer og oppusteligt legetøj, men vi bruger aldrig ftalater.

Er kontrollen af legetøjssikkerheden grundig nok?

Ja.

Efter medicin og fødevarer er legetøj sandsynligvis det mest kontrollerede forbrugerprodukt. Desuden er EU's forordning om sikkerhedskrav til legetøj verdens mest stringente, og EU's forordninger opdateres løbende for at tage højde for ny viden og nyt legetøj. Så hvis du køber legetøj til dine børn hos os, kan du stole på, at det er sikkert for dine børn at lege med.

Er trælegetøj mere sikkert end plastiklegetøj?

Nej.

Træ er et naturligt materiale, og derfor kan det fremstå som det sikreste valg, men det er det faktisk ikke. Da træ kan have naturlige variationer og fejl, skal træprodukter være underlagt meget grundig kontrol for at sikre, at trælegetøjet er sikkert at lege med. Træ kan revne og bøje, og ikke alle stykker træ er lige stærke. Træ, der udsættes for fugtighed, kan udvide sig, og tørringen af træet skal derfor også nøje kontrolleres. Hvis træet derudover males eller lakeres, kommer barnet ikke i berøring med træet, men kun med malingen eller lakken.

I modsætning til dette kan en korrekt opsat støbemaskine, der vedligeholdes, fremstille i titusindvis af så godt som identiske plastikdele med et meget lavere antal defekte dele.

Er legetøj produceret i Kina mindre sikkert end legetøj produceret i Europa?

Nej.


Alt legetøj, der sælges i EU, skal opfylde de samme regler, uanset hvor legetøjet er produceret. Derfor er det ikke vigtigt, hvor legetøjet er produceret, da legetøj, der er produceret uden for Europa, stadig skal opfylde de samme sikkerhedskrav, som hvis legetøjet var produceret inden for Europa.

Hvis en dukke, der sælges i en af vores butikker, f.eks. er produceret uden for EU, er vi og producenten i Kina ansvarlige for at sikre, at dukken opfylder alle sikkerhedskravene. Legetøj, der fremstilles i Kina, udgør en stor del af det farlige legetøj, der findes, fordi det udgør en stor del af alt det legetøj, der sælges.

Indeholder legetøj farlige kemikalier?

Nej.

Legetøj, der bliver solgt i EU, må ikke indeholde farlige stoffer, som børn kan blive udsat for. Vi investerer mange ressourcer og gør store bestræbelser på at sikre, at vores produkter ikke indeholder farlige kemikalier.

Selvom et stykke legetøj indeholder et specifikt stof, betyder det ikke, at børn udsættes for stoffet, når de leger med legetøjet. En rangle til et lille barn indeholder f.eks. små dele, der rasler, når barnet bevæger ranglen, men de små dele er kun farlige, hvis barnet kan få fat i dem. Ingen adgang - ingen fare.

Indeholder jeres legetøj ftalater?

Nej.

Intet af vores legetøj indeholder ftalater. Her gør vi faktisk meget mere, end hvad lovgivningen kræver.

Indeholder jeres produkter parabener?

Ja og nej. 

Parabener er konserveringsmidler i kosmetikprodukter og andre væsker (f.eks. maling) og holder bakterier og svampesporer væk, der ellers ville fordærve produktet, og de kan medføre eksem.

Ingen af vores produkter indeholder propylpraben, butylparaben, isopropylparaben og isobutylparaben, fordi de mistænkes for at have en hormonforstyrrende virkning for mennesker.

For at undgå, at bakterier og svampesporer udvikler sig i vores produkter (det kan f.eks. være ansigtsmaling) har vi valgt at bruge sikrere konserveringsmidler, bl.a. parabenerne metylparaben og ethylparaben. Ifølge EU's Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF) udgør netop de to parabener ingen risiko, når de bruges i produkter.

Indeholder jeres kosmetikprodukter stoffer, der kan give mit barn en allergisk reaktion?

Nej.


Vi er ekstra omhyggelige med at vælge de rigtige ingredienser til børnesminke, og overgår lovkravene ved at lade eksterne instanser foretage yderligere sikkerhedstests.

Du skal dog være opmærksom på, at et barn allerede kan være allergisk over for kemikalier eller andre stoffer, som normalt er uproblematiske, når han eller hun kommer i kontakt med vores sminke (ligesom nogle er allergiske over for f.eks. mælk eller gluten).

Her er nogle af de stoffer, som vores sminke kan indeholde:

 • Metyl- og ætylparabener – EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) bekræftede i 2010, at metyl- og ætylparabener er sikre at bruge i sminke. Stofferne er også tilladt i fødevarer.
 • Farvestoffer – De farvestoffer, vi benytter, er alle velkendte og har traditionelt været brugt i sminke uden kendte problemer. Mange er tilladt i svanemærkede produkter (CI 16035, CI19140 og CI42090) som farvestoffer.

 

Hvad sker der, hvis mit barn sluger et stykke legetøj fra jer, når han/hun leger med det?

Legetøj, som indeholder små dele, kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for små børn. Hvis et barn putter en af de små dele i munden, og den ender i luftvejene, er der risiko for, at barnet kan blive kvalt. Børn op til tre år er særligt udsatte, da de gerne vil putte ting i munden.

Legetøjsdirektivet håndhæver derfor strikse krav, som fordrer, at virksomheder foretager kvælningstest af små dele for at afgøre, om de kan udgøre en kvælningsfare, og sætter advarselstekster på legetøj, som ikke er egnet til børn under tre år.

Det er yderst vigtigt, at forældre og andre voksne holder øje med disse advarselstekster og følger de anførte sikkerhedsforanstaltninger, så børn holdes på sikker afstand, og man dermed undgår, at der opstår ulykker. Alle vores produkter, som indeholder små dele, er testet ved hjælp af små cylindere. Cylinderen er udformet som et treårigt eller yngre barns hals. Hvis delene ikke passer ned i cylinderen, anses de for at være for store til at udgøre en kvælningsfare for et barn. Alle legetøjsdele, som passer ned i cylinderen, udgør imidlertid en mulig kvælningsfare.

Hvor sikre er jeres kostumer?

Vi tjekker alle materialerne for brændbarhed

Alle materialer i vores kostumer har bestået en brændbarhedstest, så de overholder EU's krav. Sikkerhedskravene til hovedbeklædning – f.eks. parykker og masker – er endnu strengere, da de skal selvslukke, hvis de udsættes for ild.

Ingen løse ender!

Vores kostumer overholder også EU's sikkerhedskrav, så de er sikre, selv om barnet skulle hænge fast i noget. Dvs. at tråde, snore, kæder osv. ikke er så lange, at de kan forårsage skade. Kostumer til børn under tre år testes endnu grundigere for små dele, da denne aldersgruppe kan finde på at komme dem i munden.

Ingen uønskede kemikalier

Inden kostumerne kommer ud i vores butikker, testes de også grundigt for kemikalier såsom AZO-farver, formaldehyd og ftalater, som er kendt for at være sundhedsskadelige, og som derfor er forbudte at bruge.

 • Gode råd om sikkerhed til forældrene

Du kan som forælder skabe bedre sikkerhed omkring dit barns leg ved at vælge det rigtige legetøj og sørge for at vedligeholde dit barns legetøj korrekt.

Når du vælger legetøj:

 • Vælg legetøj, som passer til barnets alder og kunnen. Børn er sjældent mere modne i deres udvikling end deres alder.
 • Vær særlig opmærksom på 0-3-års-symbolet og advarslen "Ikke egnet til børn under 3 år". Børn under 3 år putter ofte legetøj i munden, og de kan ikke forudse konsekvenserne af deres handlinger.
 • Vær opmærksom på alle sikkerhedsråd, og tag dem alvorligt.
 • Køb altid legetøj i troværdige butikker og webshops. Store firmaer prioriterer deres ressourcer, så de sikrer, at legetøjet lever op til alle juridiske krav og standarder.
 • Køb aldrig legetøj, som ikke er CE-mærket på selve legetøjet eller emballagen. CE-mærket bekræfter, at legetøjet følger alle EU's sikkerhedsregler.

Når du har købt et stykke legetøj:

 • Følg vejledningen omhyggeligt.
 • Hold øje med barnet, mens det leger.
 • Sørg for, at barnet leger med legetøj, som er beregnet til barnets alder.
 • Husk hjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttere, hvis dit barn står på rulleskøjter, kører på skateboard, cykel osv.
 • Tjek legetøjet løbende. Brud på legetøjet kan forvolde skade. Kassér straks legetøj, der er gået i stykker.
 • Fjern altid emballagen. Sørg for, at barnet ikke leger med plastikposer.
 • Husk at gøre legetøjet rent før brug og med jævne mellemrum. Generelt anbefaler vi, at du vasker plastik- og trælegetøj med sæbe, og at du maskinvasker legetøj af stof, inkl. bamser. Legetøj, der indeholder elektroniske dele, skal tørres af med en fugtig klud.

2.7. Tilbagekaldelser fra BR og vores leverandører

Produktsikkerhed er en prioritet for os, og det er ekstremt vigtigt for os, at alle potentielle sikkerhedsproblemer opdages af os og ikke af vores kunder. Hvis du opdager, at et af vores produkter ikke lever op til vores krav, og det allerede er kommet på markedet, tilbagekalder vi det øjeblikkeligt.