365 dages bytteservice i butikkerne og på BR.dk   |  Fri fragt på køb over 500,-
Ønskeliste
Din kurv

Returnering og reklamation

Reklamationspolitik

1.Generelt

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 mdr. reklamationsret. Varer med begrænset levetid er ikke omfattet af de 24 mdr. reklamationsret, men begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

2. Reklamation

Hvis du opdager en fejl eller mangel på dit produkt, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakte butikken. Reklamationen skal altid rettes til butikken, medmindre andet er aftalt ved købet. Er varen købt via BR.dk, skal du i første omgang kontakte BR.dk, hvor du vil blive informeret om, hvordan reklamationen skal håndteres.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi sørge for at reparere varen eller alternativt foretage en omlevering, hvis dette ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for butikken. Reparationer sker altid via autoriserede værksteder og fagfolk. Såfremt fejlen eller manglen er dækket af reklamationsretten, har reparationen ingen omkostninger for dig som kunde.

3. Hvor dækker reklamationsretten ikke

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en fejl eller mangel, hvis fejlen fx skyldes slitage, ukorrekt brug (fx i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (fx lynnedslag, tab, slag, væske eller fugt). I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af produktet samt en eventuel reparation.

4. Undersøgelsesgebyr

I forbindelse med undersøgelse af dit produkt har butikken ret til at opkræve et undersøgelsesgebyr, såfremt fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten (jf. ovenstående). Størrelsen af gebyret afhænger af hvilket produkt, der er tale om og det vil fremgå på den reparationsnota, du skriver under på ved indlevering af produktet i butikken.

5. Selve indleveringen af reklamationen

Er varen købt i en BR butik, bliver reklamationen håndteret af servicecenteret i den butik, du henvender dig i. Du kan henvende dig frit i den BR, der passer dig bedst. Hvis varen er købt via BR.dk, skal du kontakte BR.dk med din reklamation.
Husk at medbringe bon. Uden bon kan vi ikke tage imod din reklamation.

Reparationsnota

Når du indleverer dit produkt til reparation, vil du få udleveret en reparationsnota, som du skal underskrive. Læs grundigt hvad der står, så du er bekendt med, hvad du skriver under på og spørg personalet, hvis du ikke forstår, hvad der menes med det.

6. Ekstra god service

De første 14 dage: Konstaterer du en fejl eller mangel indenfor de første 14 dage fra købsdatoen, tilbyder vi at ombytte produktet for dig. Fejlen eller manglen skal være omfattet af reklamationsretten for at dette tilbydes. Se punkt 3. Undtaget de 14 dage er cykler:

Cykler
Cykler efterses altid af fagmand/cykelmekaniker ved reklamation. Cykler vil derfor som udgangspunkt ikke blive ombyttet før end en reklamationsberettiget fejl eller mangel er konstateret af fagmand/cykelmekaniker.

Maksimal reparationstid er afhængigt af hvilken fejl eller mangel dit produkt har og hvilken eventuel reservedel der skal skaffes. Ud fra dette kan reparationstiden variere. Reparationstiden vil maksimalt udgøre 30 dage, fra den dag du har indleveret produktet til reparation.

Dog vil din sag i de fleste tilfælde blive løst hurtigere. Der tages forbehold ved helligdage. Undtaget de 30 dage er varer indsendt til reparation, men som ikke er dækket af reklamationsretten, fx hvor selvforskyldte skader erkendes. På disse sager gives der ingen maksimal reparationstid. På selvforskyldte skader opkræves et gebyr på kr. 500.

7. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores håndtering eller afgørelse af en sag, kan du som forbruger altid henvende dig til forbrugerklagenævnet.
 

Fortrydelse af køb og returnering

Fortrydelsesfrist

Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varer købt online.

En række varer er dog undtaget fra fortrydelsesretten, hvilket fremgår nedenfor af afsnit 10.2.

Fortrydelsesfristen for andre varer i sortimentet er 14 dage regnet fra den dag, hvor du får varerne fysisk i besiddelse.

Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til br.dk inden udløbet af fortrydelsesfristen til kundeservice på kundeservice@br.dk eller 89 30 34 00. 

Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen:

 • Til Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, e-mail: kundeservice@br.dk og tel. 89 30 34 00:
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato
 • Serviceydelser/tjenesteydelser for den del af ydelsen der allerede er udført (f.eks. samling af cykler)
 • (*) Det ikke relevante udstreges

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os besked.

 

Returnering ved fortrydelse

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal de omfattede varer uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter afgivelsen af meddelelsen om fortrydelsen til br.dk sendes tilbage i væsentlig samme stand og mængde til br.dk.

Ønsker du at returnere en vare købt på br.dk, har du tre muligheder: 1) Du kan enten henvende dig i din nærmeste BR butik med varen, 2) du kan fremsende varen til BR, eller 3) du har mulighed for, at vi afhenter varen hjemme hos dig mod betaling. Betalingen vil blive fratrukket det beløb, du skal have retur for varen. Se prisliste for afhentning af returvarer her.  

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for pakker over 20 kg.: (f.eks. legetårne, trampoliner og lign). Udgifterne til returnering af disse varer vil, igennem os, højest koste 910 kr.

Vælger du selv at stå for returneringen, vil udgifterne til returnering af disse varer forventes højest at koste 5500 kr. 

br.dk’ returadresse er:

br.dk

Graham Bells Vej 22, port 40

8200 Aarhus N

Kontakt os her eller ring på telefon 89 30 34 00 for spørgsmål vedrørende returnering.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

 

Du bærer selv omkostningerne forbundet med returneringen og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Du skal kunne dokumentere, at varen er tilbagesendt rettidigt og bør derfor altid gemme postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

 

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

 

br.dk returnerer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor br.dk har modtaget din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til en anden tilbagebetalingsmetode.

 

br.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil br.dk har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne. 

 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes at varerne er blevet håndteret på anden måde, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

I tilfælde af en sådan håndteringen som beskrevet ovenfor betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. I visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

 

Manglende original emballage kan udgøre en værdiforringelse, hvorfor varen bør returneres i original emballage.

 

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os tilbage. Dette er inklusiv leveringsomkostningerne allerede betalt til os, det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

 

Varer undtaget fortrydelsesretten

 1. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
 2. Varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, herunder afskårne blomster og barrodsplanter,*
 3. Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 4. Varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 5. Plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,
 6. Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.
 7. Levering af ydelser i form af transport af varer eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt.

 

*Ved køb af andre planter end de ovenfor nævnte anbefaler vi, at planterne opbevares forsvarligt i hele perioden indtil returnering. Når vi har fået planten retur, vil der blive foretaget en værdiansættelse af planten svarende til, hvad planten kan videresælges for i vores butikker. Vurderer vi, at planten ikke kan videresælges, eks. fordi den er visnet, kan du ikke få penge retur.

 

Returret

Varer købt i BR og på br.dk er omfattet af BR’s 365 dages returret med de undtagelser der fremgår nedenfor.

Så længe du medbringer din kvittering, og varen er i samme stand samt i original og intakt emballage, kan du få dine penge tilbage.

Bemærk, at det dog ikke er muligt at returnere:

 • Specielt fremstillede/-skaffede varer - herunder fremkaldelser og fotoprodukter, specialgardiner, varer efter mål, toning af maling o.l.
 • Plomberede varer, hvor plomberingen er brudt
 • Serviceydelser/tjenesteydelser for den del af ydelsen der allerede er udført (f.eks. gaveindpakning og samling af cykler)

Selvom en vare er undtaget fra BR’s ubegrænsede returret, kan varen stadig være omfattet af den lovpligtige fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven – se afsnit 10.

 

Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens regler for varekøb, når du handler hos os som forbruger. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen/manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Skulle du mod forventning modtage en vare, der ikke lever op til den angivne standard, eller i øvrigt er behæftet med en mangel, bedes du kontakte vores kundeservice - enten kundeservice@br.dk eller 89 30 34 00.

Det er et krav, at der foreligger en berettiget reklamation, og at manglen ikke er opstået som følge af slid, fejlagtig brug eller anden adfærd, der har forvoldt skade på varen.

br.dk er berettiget til at kræve, at du i visse tilfælde sender den mangelfulde eller i øvrigt ombyttede eller annullerede vare retur, men vil normalt ikke gøre dette. Du bedes derfor undlade at kassere mangelfulde varer eller varer af dårlig kvalitet, indtil du har haft kontakt med br.dk kundeservice. Fragtomkostninger til returnering af varer afholdes af br.dk, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

br.dk returadresse er:

br.dk

Graham Bells Vej 22, port 40

8200 Aarhus N

Kontakt os her eller ring på telefon 89 30 34 00 for spørgsmål vedrørende returnering.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

 

Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til br.dk’s kundeservice på kundeservice@br.dk eller 89 30 34 00.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan derudover indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på www.naevneneshus.dk. 

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@br.dk.