365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
Din kurv

Returnering og reklamation

Reklamationspolitik

1.Generelt

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 mdr. reklamationsret. Varer med begrænset levetid er ikke omfattet af de 24 mdr. reklamationsret, men begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

2. Reklamation

Hvis du opdager en fejl eller mangel på dit produkt, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakte butikken. Reklamationen skal altid rettes til butikken, medmindre andet er aftalt ved købet. Er varen købt via BR.dk, skal du i første omgang kontakte BR.dk, hvor du vil blive informeret om, hvordan reklamationen skal håndteres.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi sørge for at reparere varen eller alternativt foretage en omlevering, hvis dette ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for butikken. Reparationer sker altid via autoriserede værksteder og fagfolk. Såfremt fejlen eller manglen er dækket af reklamationsretten, har reparationen ingen omkostninger for dig som kunde.

3. Hvor dækker reklamationsretten ikke

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en fejl eller mangel, hvis fejlen fx skyldes slitage, ukorrekt brug (fx i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (fx lynnedslag, tab, slag, væske eller fugt). I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af produktet samt en eventuel reparation.

4. Undersøgelsesgebyr

I forbindelse med undersøgelse af dit produkt har butikken ret til at opkræve et undersøgelsesgebyr, såfremt fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten (jf. ovenstående). Størrelsen af gebyret afhænger af hvilket produkt, der er tale om og det vil fremgå på den reparationsnota, du skriver under på ved indlevering af produktet i butikken.

5. Selve indleveringen af reklamationen

Er varen købt i en BR butik, bliver reklamationen håndteret af servicecenteret i den butik, du henvender dig i. Du kan henvende dig frit i den BR, der passer dig bedst. Hvis varen er købt via BR.dk, skal du kontakte BR.dk med din reklamation.
Husk at medbringe bon. Uden bon kan vi ikke tage imod din reklamation.

Reparationsnota

Når du indleverer dit produkt til reparation, vil du få udleveret en reparationsnota, som du skal underskrive. Læs grundigt hvad der står, så du er bekendt med, hvad du skriver under på og spørg personalet, hvis du ikke forstår, hvad der menes med det.

6. Ekstra god service

De første 14 dage: Konstaterer du en fejl eller mangel indenfor de første 14 dage fra købsdatoen, tilbyder vi at ombytte produktet for dig. Fejlen eller manglen skal være omfattet af reklamationsretten for at dette tilbydes. Se punkt 3. Undtaget de 14 dage er cykler:

Cykler
Cykler efterses altid af fagmand/cykelmekaniker ved reklamation. Cykler vil derfor som udgangspunkt ikke blive ombyttet før end en reklamationsberettiget fejl eller mangel er konstateret af fagmand/cykelmekaniker.

Maksimal reparationstid er afhængigt af hvilken fejl eller mangel dit produkt har og hvilken eventuel reservedel der skal skaffes. Ud fra dette kan reparationstiden variere. Reparationstiden vil maksimalt udgøre 30 dage, fra den dag du har indleveret produktet til reparation.

Dog vil din sag i de fleste tilfælde blive løst hurtigere. Der tages forbehold ved helligdage. Undtaget de 30 dage er varer indsendt til reparation, men som ikke er dækket af reklamationsretten, fx hvor selvforskyldte skader erkendes. På disse sager gives der ingen maksimal reparationstid. På selvforskyldte skader opkræves et gebyr på kr. 500.

7. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores håndtering eller afgørelse af en sag, kan du som forbruger altid henvende dig til forbrugerklagenævnet.

 

Fortrydelse af køb og returnering

Fortrydelsesfrist

Varer købt på BR.dk og via tablet i varehusene er omfattet af BR’s fortrydelsesret regnet fra tidspunktet for modtagelsen af varen. Du skal altid have din kvittering klar som dokumentation for købet.

Varer, der er uåbnede og er i original emballage, er omfattet af en 365 dages fortrydelsesret. Dette gælder kun, såfremt varen er uåbnet og i original emballage. Hvis varen derimod er åbnet men ubrugt, har køber en almindelig 14 dages returret.

Består varen af flere partier eller dele, udløber den almindelige fortrydelsesfrist 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb under den almindelige fortrydelsesret. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Meddelelsen skal gives her kundeservice.br.dk/hc/da/requests/new  eller ved at benytte følgende standardfortrydelsesformular:

Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. 

Returnering

Du skal returnere din vare til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb under den almindelige fortrydelsesret. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Du kan altid returnere din vare i din nærmeste butik/varehus. Vi hjælper dig naturligvis gerne selv om du har købt din vare i en anden af Salling Groups kæder, men vi kan give dig den absolut bedste hjælp ved, at du altid henvender dig i samme kæde, som du har købt din vare. Til gengæld er det ligegyldigt, om du har handlet online hos os eller i den fysiske butik.

Husk altid at medbringe eller medsende faktura ved henvendelse i en butik eller ved fremsendelse til BR.dk.

BR.dk’s returadresse er:

BR.dk

Graham Bells Vej 22, port 40

8200 Aarhus N

Kontakt os her eller ring på telefon 89 30 34 00 for spørgsmål vedrørende returnering. 

Varens stand, når du sender den retur

Ønsker du at returnere varen under den almindelige fortrydelsesret, og har du åbnet eller afprøvet varen, hæfter du for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Manglende original emballage kan udgøre en værdiforringelse, hvorfor varen bør returneres i original emballage.

Ønsker du at returnere varen under den udvidede fortrydelsesret, skal varen, du returnerer, være uåbnet og i original emballage.

Delvis fortrydelse

BR giver dig adgang til delvis at fortryde dit køb. Du skal hertil være opmærksom på, at hvis du har købt flere varer i én ordre og ønsker at fortryde dele af ordren, refunderes leveringsomkostningerne ikke. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Bemærk: Du har ikke krav på tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse af dit køb.

Ved ordrer, der alene indeholder varer fra én lagerlokation, refunderes leveringsomkostningerne kun ved returnering af hele ordren, idet omkostningerne er de samme uanset antallet af varer.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 

Læs mere om fortrydelse og returnering under www.br.dk/kundeservice

Særlige returregler

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  2. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  3. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 
  4. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,
  5. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.

Reklamation - guide til defekte varer?

Du har 2 års reklamationsret fra modtagelsen af varen. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig op til 2 år efter, at du modtog varen. 

Du kan efter købeloven enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamation kan ske i din BR butik, hvor særligt uddannet personale er parat til at afhjælpe fejl og mangler. Du har ansvaret for backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

Kan personalet ikke afhjælpe fejlen, sendes varen til reparation hos et eksternt værksted. På udvalgte produkter vil du, mens dit produkt er til reparation, kunne låne et låneprodukt. Når du henvender dig i servicecentret skal blot medbringe varen og fakturaen, der gælder som din bon.

Transportskader
Når du modtager dine varer, opfordrer vi til, at du kontrollerer pakken for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller har andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet – med forbehold for eventuelle skader på indhold. Du kan også nægte at modtage varen. Kontakt hurtigst muligt kundeservice og meddel, at du har afvist varen.

Sådan håndterer du en defekt vare
Hvis du vil reklamere via BR.dk kundeservice, bedes du altid oplyse ordrenummer, produkttype og en kort beskrivelse af fejlen. Du vil herefter blive kontaktet for det videre forløb. Kontakt os kundeservice.br.dk/hc/da/requests/new  eller på telefon 89 30 34 00.

Værneting

Købs- og leveringsbetingelser for BR.dk er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem køberen og BR.dk, i anledning af køberens køb af varer fra BR.dk, skal afgøres ved retten i Aarhus.

Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til kundeservice.br.dk/hc/da/requests/new.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan derudover indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på www.naevneneshus.dk.  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse  kundeservice@br.dk