365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
0
Din kurv
0

Vind Paw Patrol Lookout tårnet!

Jubii! Nu har du muligheden for at vinde det seje Paw Patrol tårn!

 

For at deltage i konkurrencen, skal du købe et Paw Patrol produkt i en af vores 27 BR-butikker. Ved køb af et Paw Patrol produkt får du udleveret en voucher med en kode af en BR legekammerat.

Udfyld koden fra din vouhcher på www.pawpatroldanmark.dk og deltag i konkurrencen.

Der findes i alt 5 vindere.

Konkurrencen kører fra d. 24. oktober - 22. november.

 

 

Konkurrencebetingelser

Vind et PAW Patrol Look Out Tower

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et PAW Patrol Look Out Tower, som udloddes i forbindelse med køb af Paw Patrol varer i BR. Præmien er købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 24/10/2020 kl. 09:00 til 22/11/2020 kl. 20.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 5 vindere – dog senest den 23/11/2020 kl. 24:00.

De heldige vindere modtager et PAW Patrol Look Out Tower. Præmien har en samlet værdi DKK 599,-. Der udloddes i konkurrencen i alt 5 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du købe et Paw Patrol produkt, hvorefter der i butikken udleveres en voucher med en kode. Denne kode skal indtastes på www.pawpatroldanmark.dk og herfra udvælges vinderen.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 22/11/2020 kl. 20:00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har indtastet deres kode på www.pawpatroldanmark.dk. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 24 timer efter, at vinderen er blevet kontaktet af Viacom CBS Consumer Product  i Holland, forbeholder Viacom CBS Consumer Product sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn, adresse og e-mail, videregives disse til Viacom CBS Consumer Product, der står for yderligere kontakt til vinderen.

 

Præmierne sendes direkte til vinderne. Nærmere aftale omkring leveringen kommer til at foregå i samarbejde med Viacom CBS Consumer Product.

 

Viacom CBS Consumer Product’s er selvstændig dataansvarlig for deres behandling af dine personoplysninger.

Ved spørgsmål vedrørende Viacom CBS Consumer Products’ behandling af oplysninger se følgende link: https://www.pawpatroldanmark.dk/kontakt

 

 

 1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med Viacom CBS Consumer Products.

 

 

Privatlivspolitik – Paw Patrol konkurrence

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

                                                                                            

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrencen
 • Kontakte vindere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger, for at du kan deltage i konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger og fysisk adresse.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I nogle tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation - Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Microsoft Corporation - – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil konkurrence er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.