365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
0
Din kurv
0

Sådan deltager du:

Tegn en Super Mario tegning hjemmefra

Tag din tegning med ned i nærmeste BR butik og få udleveret konkurrenceflyeren af en BR legekammerat. 

Udfyld konkurrenceflyeren og klips den sammen med din Super Mario tegning.

 

Konkurrencen kører i alle 26 BR-butikker i perioden 4. - 11. september

 

 

Konkurrencebetingelser

Vind 2 stk. Mario Kart Mini Rat fra HORI inkl. ét Mario Kart 8 Deluxe spil til Nintendo Switch

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om 2 stk. Mario Kart Mini Rat fra HORI inkl. ét Mario Kart 8 Deluxe spil til Nintendo Switch, som udloddes i forbindelse med Legens Dag. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører fra 04/09/2020 Kl. 09 til 11/09/2020 Kl. 20. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder – dog senest den 12/09/2020 kl. 12.

 

Den heldige vinder modtager 2 Mario Kart Mini Rat fra HORI inkl. ét Mario Kart 8 Deluxe spil til Nintendo Switch). Præmien har en samlet værdi 1499 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt én præmie til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie. Hvis du er under 18 år kan du deltage med underskrift fra forældre eller værge.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du tegne en Super Mario tegning hjemmefra og indlevere i en af vores 26 BR-butikker. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 11/09/2020 Kl. 20 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har deltaget. Vinderen kontaktes på det oplyste telefonnummer, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 24 timer efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn og telefonnummer, videregives disse til Nordic Game Supply A/S, der står for yderligere kontakt til vinderen.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med Nintendo og HORI.

 

Privatlivspolitik – Mario Kart konkurrence

Du er kun omfattet af denne privatlivspolitik, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen, og vi derefter behandler dine personoplysninger digitalt.

Din fysiske tilmeldingsblanket vil blive makuleret, når vinderen er udtrukket og konkurrencen er helt afsluttet.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

/
Nordic Game Supply A/S
CVR-nr. 32663834
Sletvej 38
8310 Tranbjerg J
wwwnordicgamesupply.com/

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Udtrækning af og henvendelse til vinderen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Vores legitime interesse i at kunne behandle dine personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis du er vinder af konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger i form af navn og telefonnummer til Nordic Game Supply.

Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderen af konkurrencen fundet og vinderens oplysninger er videregivet til Nordic Game Supply, hvorefter oplysningerne slettes/makuleres.

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.