365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
0
Din kurv
0

VIND EN MAKEOVER AF DIT VÆRELSE

- DESIGNET I  LEGO® DOTS™ UNIVERSET 

Nu har du mulighed for at vinde et LEGO® Dots makeover af et værelse hjemme hos dig selv.

Sådan deltager du:

Konkurrencen afholdes på vores Facebook side BR Danmark.

For at deltage, skal du bygge en LEGO® figur efter egen fantasi og uploade et billede af figuren i kommentarsporet

Konkurrencen kører fra d. 5. september - 19. september 2020.

 

Konkurrencebetingelser

Vind en makeover af dit værelse – designet i LEGO® Dots™ universet

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om en makeover af dit værelse til en samlet værdi af op til 37.000 kr.

 

Konkurrencen kører fra 05/09/2020 Kl. 12 til 19/09/2020 Kl. 20. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder på landsplan – dog senest den 20/09/2020 kl. 16.

 

Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

 

2. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie. Hvis du er under 18 år kan du deltage på vegne af forældre eller værge.

 

3. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du dele et billede af dit eget LEGO design i kommentarfeltet på Facebookopslaget, der laves til konkurrencen. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 20/09/2020 Kl. 20 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

4. Udvælgelse af vinder

Vinderen bliver tilfældigt udvalgt blandt Facebookopslagets kommentarer. Vinderen kontaktes direkte i en privatbesked på sin Facebookprofil, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 24 timer efter, at vinderne er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn og telefonnummer, videregives disse til LEGO® A/S, der står for yderligere kontakt til vinderen, med henblik på at få arrangeret et møde med designeren fra Dekostyle.

 

5. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med LEGO® og Dekostyle.

 

Privatlivspolitik – BR/ LEGO® Dots™  konkurrence

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderne
 • Videregivelse af dine kontaktoplysninger til Dekostyle, såfremt du vinder, således at de kan levere præmien til dig

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Dit fulde navn
 • Beskeder med dig via FB messenger, såfremt du vinder konkurrencen
 • Din postadresse, såfremt du vinder konkurrencen

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

 • IT leverandører som led i drift og support af vores IT systemer og brug af Facebook som platform for konkurrencen
 • Hvis du udtrækkes som vinder: Vores samarbejdspartner Dekostyle, som leverer konkurrencepræmien til vinderne.
  • Dekostyle er selvstændig dataansvarlige for de modtagne oplysninger, og der henvises derfor til Dekostyle for nærmere information om deres behandling af dine personoplysninger.

 

Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Facebook: Har hovedsæde i USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45
 • Facebook Inc - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

 • EU-standardkontraktbestemmelser:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en

 • EU-U.S. Privacy Shield:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen (det navn, som fremgår af din facebookprofil og din kommentar på opslaget), og efterfølgende oplysninger, hvis du udtrækkes som vinder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderen er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.