BR og ansvar

Ansvarligt produktsortiment og markedsføring

Gennem vores produkter og markedsføring, er vi i direkte kontakt med børn og deres familier. Fordi børn er vores målgruppe, har vi et endnu større ansvar for at handle etisk, hvad angår både de produkter, vi sælger i vores butikker, og i vores markedsføringsaktiviteter.

Etisk produktsortiment

Vi ønsker ikke, at børn udsættes for produkter, der kan påvirke dem negativt ved f.eks. at sende upassende signaler eller forårsager følelsesmæssig eller fysisk skade. Derfor har vi udarbejdet en politik om det etiske produktsortiment, hvor vi tydeligt definerer de produkttyper, vi ikke vil have, indgår i vores sortiment.

Her er et par eksempler på produkter, vi ikke sælger i vores butikker:

Tobak og alkohol: Vi tilbyder ikke produkter, der kan opfattes, som om de støtter brugen af tobak eller alkohol. Det gælder så vidt muligt også gengivelsen af logoer på f.eks. fodboldkort og modelbiler.

Legetøjsvåben: Vi sælger ikke legetøjsvåben, der er realistiske kopier af moderne skydevåben og kan forbindes med moderne krig, terror eller kriminalitet. Vi ved, at de fleste børn på et eller andet tidspunkt er interesseret i rollespil, hvor det er "de gode" mod "de onde". Derfor tilbyder vi legetøjsvåben såsom cowboypistoler til den type rollespil.

Eksempler på vores ansvarlige markedføringsholdning

Sikker leg

Vi tilbyder beskyttelsesudstyr sammen med produkter såsom cykler, skateboards og rulleskøjter. Vi sørger også for, at der gøres opmærksom på brugen af det relevante beskyttelsesudstyr, når vi markedsfører produkterne.

Rette indtryk af produktegenskaberne

Vi markedsfører produkter på en måde, der giver børn det rigtige indtryk af produktegenskaberne. Dermed skuffer vi ikke børnene.

Du kan læse mere her

Sikre og ansvarlige arbejdsforhold

Vi har en arbejdsmiljøordning, der hjælper os med at sørge for, at vores produkter fremstilles under ansvarlige forhold. Vores produkter produceres kun af fabrikker, der overvåges i overensstemmelse med vores arbejdsmiljøstandarder.

Vi ejer ikke selv fabrikkerne, men samarbejder med vores leverandører for dermed at sikre, at fabrikkernes medarbejdere har sikre og humane arbejdsforhold, og at deres rettigheder respekteres.

Når vi besøger en fabrik for at udføre, hvad vi kalder en "social audit", bekræfter vi, at arbejdsforholdene er i tråd med de internationale menneskerettigheder og arbejdsstandarder. Dvs. vi ser på områder såsom arbejdstid, lønninger og overarbejde, at man overholder en aldersgrænse på 16 år for medarbejderne, at der er ligeløn for mænd og kvinder, at der er branddøre, og at nødudgangene ikke er blokeret, at der er sikkerhedsudstyr til rådighed, og at medarbejderne ved, hvordan man anvender det, og meget mere.

Læs mere her.

Samfundsinvesteringer

Som ansvarlig virksomhed investerer vi i de lokalsamfund, vi er en del af, for dermed at hjælpe børn i nød.

Vi vil sikre, at de organisationer, vi støtter, får mest muligt ud af vores samfundsinvesteringer, og vi mener, at vi bedst opnår dette ved hjælp af et langsigtet, strategisk samarbejde.

Derfor samarbejder vi med Røde Kors. Vi samarbejder med Røde Kors, fordi vi ved, det er vigtigt for alle børn at lege, men også, at det ofte kan være svært – når katastrofen rammer, når børn må flygte fra deres hjem, eller når de vokser op i fattigdom. Når det sker, bruger Røde Kors leg til at forbedre børnenes liv. BR støtter i kraft af samarbejdet Røde Kors' aktiviteter.