Persondatapolitik

Ved at bruge denne hjemmeside og tilknyttede services giver du samtykke til, at BR behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

Hjemmesiden www.BR.dk ejes og administreres af: TOP-TOY A/S, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk, CVR-nr.: 10 83 92 38. TOP-TOY er den dataansvarlige og dermed ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

BR er bevidst om behovet for tilstrækkelig beskyttelse og sikker håndtering af alle personoplysninger, vi modtager. Hvis du ikke kan acceptere vores persondatapolitik, beder vi dig undlade at bruge denne hjemmeside eller deaktivere de cookies, der er sat, jf. nedenfor. Hvis du deaktiverer cookies, kan det forringe hjemmesidens funktionalitet. 

Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, personens for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vi indsamler og behandler personoplysninger som led i at drive hjemmesiden www.BR.dk, og har derfor indført denne persondatapolitik. Den informerer dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi bruger og indsamler om dig, når du benytter vores services.  

Når vi beder dig afgive personoplysninger, informerer vi dig om de personoplysninger, vi behandler og formålet dermed. Du modtager informationen, når dine personoplysninger indsamles.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Du kan altid besøge denne hjemmeside uden at oplyse, hvem du er, eller afgive personoplysninger om dig selv. Vi vil dog kunne se din IP-adresse. Vores cookies kan indsamle oplysninger, der kan identificere en person, jf. afsnittet om cookies nedenfor.   

BR har dog brug for bestemte personoplysninger for at kunne handle med dig og for at sende dig nyheder og levere andre services.

De personoplysninger, BR bruger, er primært:

  • Almindelige personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger
  • Oplysninger, som er indeholdt i din henvendelse til os, f.eks. klager og feedback

BR indsamler og opbevarer dine personoplysninger på basis af specifikke formål eller andre kommercielle retsgrundlag. BR indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • Registrerer dig som medlem af Club BR eller ændrer dit medlemskab, f.eks. tilføjer en adresse eller gemmer en ønskeliste
  • Foretager et køb
  • Sender os en forespørgsel, en klage eller feedback
  • Afgiver personoplysninger via hjemmesiden eller på anden måde.

BR indsamler nødvendige personoplysninger (for eksempel e-mailadresse eller privatadresse) for at kunne levere de ønskede produkter eller services, forbedre brugeroplevelsen, herunder foretage adfærdsbaseret markedsføring på baggrund af kundekonto og købshistorik. Registrering af persondata og oplysninger, der kan henføres til en person, er nødvendig for at kunne analysere, hvordan vores brugere anvender BR's hjemmesider, via Adobe Omniture.

BR indsamler ikke oplysninger om vores kunder, der kan henføres til en person, fra tredjeparter. Vi opbevarer heller ikke oplysninger om betalinger, f.eks. kontonumre på betalingskort, bankkontonumre osv.

Læs mere om de enkelte services nedenfor. BR overholder altid det generelle princip, der er beskrevet for den enkelte service.

Ordrer

Når du afgiver en ordre, indsamler og behandler vi dine personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, visse betalingsoplysninger, IP-adresse, ordrehistorik, købshistorik, returneringer og reklamationer, alt efter hvad der er relevant.

Grundlaget for vores behandling af disse oplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt.

Formålet med at indsamle dine personoplysninger er at muliggøre behandlingen af din ordre og leveringen af vores service som beskrevet heri samt overholde lovkrav, f.eks. lovmæssige forpligtelser vedrørende begrænset garanti samt bogføring.

Oplysningerne vil blive overført til PostNord, GLS og eller Bring i leveringsøjemed.

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningspartnere og andre, f.eks. i markedsføringsøjemed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse af dine personoplysninger.

Manglende samtykke beskytter ikke mod videregivelse af dine personoplysninger, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne til f.eks. myndigheder.

Club BR

Når du melder dig ind i Club BR, skal vi bruge dit navn, din adresse, din e-mailadresse samt dit barns navn, køn og fødselsdato. Du kan også tilmelde dig nyhedsbreve fra Club BR. Vi sender generelle nyhedsbreve samt nyhedsbreve rettet mod specifikke grupper. Som medlem af Club BR og modtager af vores nyhedsbrev vil dit barn undertiden blive tilbudt at deltage i konkurrencer. For at deltage skal vi generelt bruge dit Club BR-medlemsnummer, din adresse, din e-mailadresse og dit telefon- eller mobilnummer.

Det er i hvert enkelt tilfælde muligt at framelde sig denne service. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere uden dit forudgående samtykke.

Vi anvender en teknologi, der gør det muligt for os at se, om du har klikket på linkene i vores nyhedsbrev. Vi benytter alene denne information til statistiske formål.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

For at kunne levere vores services til dig videregiver vi de oplysninger, du har afgivet på www.BR.dk, alene til følgende:

  • Virksomhedens interne afdelinger
  • Udvalgte og betroede tredjepartner til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Vi benytter alene databehandlere, der i tilfredsstillende grad garanterer at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Hvis databehandleren er etableret i et tredjeland, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, før databehandleren får adgang til at behandle personoplysningerne.

Dine personoplysninger behandles fortroligt af TOP-TOY og virksomhedens godkendte tredjeparter. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, medmindre du har givet samtykke, eller vi er retligt forpligtede til dette.

BR videregiver alene personoplysninger til andre, f.eks. misbrugsregistre i henhold til gældende lovgivning, hvis den pågældende kunde begår misbrug eller bedrageri mod BR.

For at kunne videreudvikle og forbedre www.BR.dk fører vi statistik over, hvordan vores kunder anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form til eksempelvis at se, hvilke sider og browsere vores kunder foretrækker. BR anvender Adobe Omniture til indsamling af statistik.

Bortset fra ovennævnte tilfælde leverer BR ikke oplysninger om en kundes brug af services på www.BR.dk.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige i henhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for de typer personoplysninger, vi behandler om dig. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. For eksempel bruger vi ikke personoplysninger i større udstrækning, end hvad der er nødvendigt i henhold til det specifikke formål. 

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores specifikke formål. Derudover kan det være lovbestemt, hvilken type personoplysninger det er nødvendigt at indsamle og opbevare som led i vores forretningsmæssige aktiviteter, f.eks. bogføringsloven. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontakt eller andre retlige forpligtelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi sikrer, at de personoplysninger om dig, vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger desuden for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er rigtige og opdaterede, beder vi dig om at underrette os, hvis der er relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan logge ind på din profil via vores hjemmeside eller benytte vores kontaktoplysninger ovenfor for at underrette os om ændringer. Efter behov beder vi dig opdatere dine personoplysninger, f.eks. via vores nyhedsbrev. 

Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dem

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, behandlet og opbevaret.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen.

Hvor opbevares dine personoplysninger?

Personoplysninger opbevares på servere i enten Danmark/EU eller, i særlige tilfælde, USA, hvis oplysningerne kan overføres i henhold til gældende lovgivning. Nogle personoplysninger behandles af tredjeparter, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af BR i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vi benytter databehandlere i EU. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

Den registreredes rettigheder

Du har altid mulighed for at ændre dine kontooplysninger, herunder oplyse, om du ønsker, at vi kontakter dig med tilbud og services. Du kan altid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage ved at klikke på linket ”unsubscribe” i nyhedsbrevet.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor oplysningerne er indsamlet fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, og hvem modtagerne af dine personoplysninger er, hvis vi overfører dem inden for Danmark og/eller til udlandet.

Efter anmodning informerer vi dig om eller sender dig en kopi af de personoplysninger om dig, vi behandler. Indsigten kan dog blive begrænset for at sikre andre personers privatliv, handelshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os.

Du har ret til at få berigtiget, begrænset eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger om dig, vi behandler, er urigtige, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget eller begrænset. Du skal kontakte os og oplyse os om de urigtige oplysninger, og hvordan vi skal berigtige oplysningerne, eller hvilke oplysninger du ønsker begrænset. 

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine personoplysninger. Det kan være tilfældet, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indsamlede dem til, har du ret til at anmode os om at slette dem. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles på en måde, der strider mod gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.   

Når du anmoder om at få berigtiget, begrænset eller slettet dine personoplysninger, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt. I givet fald foretager vi ændringerne eller sletningen hurtigst muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi overfører dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med at behandle dine personoplysninger.

Du har ret til dataportabilitet

Du kan have ret til dataportabilitet i den udstrækning, behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling. Dataportabilitet indebærer en ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

Ret til at indgive en klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores kundeservice.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Ud over de oplysninger, du selv indtaster i forbindelse med et køb eller tilmelding til nyhedsbrev og andre services, anvender vores hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden sætter på din harddisk. Cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens enheder, såsom computer, mobiltelefon osv. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles, skal du slette de cookies, der er sat, og undlade at bruge hjemmesiden. Yderligere information findes her: http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs. Hvis du blokerer eller sletter vores cookies, kan det forringe hjemmesidens funktionalitet og betyde, at du ikke har adgang til alt indhold.

Cookies anvendes for at forbedre hjemmesidens services, f.eks. i forbindelse med brug af hjemmesidens indkøbskurv eller besøg på en produktside. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed, når du bruger hjemmesiden.

BR benytter cookies på vores hjemmeside for at optimere hjemmesiden og funktionaliteten. Vores cookies medvirker til at gøre din oplevelse så god som muligt, når du besøger hjemmesiden.

Vi tillader desuden tredjeparter at placere deres cookies på vores hjemmeside (såkaldte tredjepartscookies). Vi benytter markedsføringscookies og optimeringscookies til at optimere vores services på hjemmesiden.

Nedenfor uddyber vi de oplysninger, der indsamles, formålet med indsamlingen samt tredjeparters adgang til disse.

Hvilke cookies benytter vi?

Vi benytter 23 forskellige cookies:

Cookiens navn    

 

 

System (ejer)

 

 

Udløb

 

 

Brug

 

 

Sessionscookies:

 

 

SC_ANALYTICS_

SESSION_COOKIE

 

 

Sitecore DMS

 

 

Efter hver session

 

 

Sporer cookie til Sitecore DMS

 

 

ASP.NET_SessionId

 

 

Platform

 

 

Efter hver session

 

 

Sessionssporing

 

 

TT_Sessionid

 

 

Commerce-system

 

 

Efter hver session

 

 

Sessionssporing af commerce-system

 

 

S_temp_SCCT

 

 

Commerce-system

 

 

Efter hver session

 

 

Sessionssporing af indkøbskurv

 

 

Cps

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

Sporer referencekilde

 

 

S_ria

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

Hvilke RIA-typer brugeren benytter (Silverlight, Flash osv.)

 

 

S_cpc

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

Bruges til at beregne afvisningsprocent

 

 

Internal_campaign

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session           

 

 

Hvilke bannere brugeren har klikket på

 

 

S_cc

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

For at fastslå, om cookiepolitikken accepteres

 

 

S_sq

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

Indeholder information om, hvilke links brugeren har klikket på tidligere

 

 

S_ppv

 

 

Omniture

 

 

Efter hver session

 

 

Besøgende på hjemmesiden i procent

 

 

Eksisterende cookies:

 

 

WishList

 

 

Commerce-system

 

 

2 uger efter seneste besøg

 

 

Husker produkter, der er blevet placeret på ønskelisten

 

 

SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE

 

 

Sitecore DMS                       

 

 

1 år

 

 

Sporer cookies til Sitecore DMS

 

 

s_cpm

 

 

Omniture

 

 

5 år

 

 

 

 

Bruger

 

 

Commerce-system

 

 

1 år

 

 

Sporer bruger gennem køb

 

 

S_nr

 

 

Omniture

 

 

12 dage

 

 

Identifikation af unikt besøg

 

 

S_visit

 

 

Omniture

 

 

30 minutter

 

 

Antal besøg inden for unikt besøg 

 

S_lv

 

 

Omniture

 

 

3 år

 

 

Dage siden sidste besøg

 

 

S_lv_s

 

 

Omniture

 

 

1 dag

 

 

Dage siden sidste besøg

 

 

Gpv_p12

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Tidligere værdi for site-navn

 

 

Gpv_p13

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Tidligere værdi for kanal 

 

 

Gpv_p14

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Tidligere værdi for site-navn

S_vi

 

 

Omniture

 

 

Over 3 år

 

 

Sporing af globalt Omniture-login på tværs af alle Omniture-brugere

Sporing af globalt Omniture-login på tværs af alle Omniture-brugere

 

Ved hvert besøg på hjemmesiden – afhængigt af eksistensen af cookies – registrerer www.BR.dk, hvilken slags browser, operativsystem og vært der bruges, samt hvilke webadresser på hjemmesiden som brugeren prøver at få adgang til. Disse data indsamles til en anonym liste og bruges til statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.

Vedrørende annonceservere

BR indgår løbende aftaler eller partnerskaber med virksomheder bag annonceservere, hvilket betyder, at der, når en kunde klikker på en annonce, placeres cookies på kundens enheder for at registrere kundens aktivitet i forbindelse med den pågældende annonce.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

BR forpligter sig til altid at overholde kravene om beskyttelse af fysiske personers privatliv. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik eller til den måde, vi bruger dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@br.dk.